Zbliżający się okres raportowania dla przedsiębiorców w kontekście ochrony środowiska

Nadszedł koniec 2023 roku, co oznacza, że pierwszy kwartał 2024 roku niesie ze sobą szereg obowiązków związanych z ochroną środowiska, które muszą wypełnić wszyscy przedsiębiorcy. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować surowymi karami finansowymi.

Początki nowego roku to wyzwanie dla wielu firm. Pierwsze trzy miesiące to czas, gdy muszą sporządzić mnóstwo dokumentów dotyczących ochrony środowiska. Wymaganie to zależy od rodzaju prowadzonej działalności, ale obejmuje sporządzenie raportów za miniony rok kalendarzowy, co jest zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku i Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Główne daty sprawozdawcze to:
– do 28 lutego 2024 r., gdzie trzeba dostarczyć raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) na temat substancji osłabiających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorkowych gazów cieplarnianych (FGC);
– do 15 marca 2024 r., jest to czas na zgromadzenie i przekazanie informacji o rodzajach i ilościach zebranych, zneutralizowanych i wytworzonych odpadów w poprzednim roku kalendarzowym;
– do 31 marca 2024 r., przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w poprzednim roku.

Wypełnienie wszystkich tych obowiązków wymaga przygotowania różnych opracowań, raportów, ewidencji, składania wniosków i płacenia opłat. To zadanie jest skomplikowane i wymaga dużo pracy. Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do surowych kar finansowych.