Sejmowa Komisja Ustawodawcza Popiera Projekt Uchwały o Powołaniu Komisji Śledczej ds. Wyborów Kopertowych

Na spotkaniu, które odbyło się w ostatni wtorek, Sejmowa Komisja Ustawodawcza wyraziła poparcie dla projektu uchwały dotyczącego utworzenia Komisji Śledczej. Ta nowo powołana komisja miała by za cel zbadanie sprawy tzw. wyborów kopertowych. Przed wyrażeniem poparcia, członkowie Komisji Ustawodawczej przegłosowali i zatwierdzili przyjęcie pewnych poprawek dotyczących zakresu kontrolowanych podmiotów przez przyszłą Komisję Śledczą.

W trakcie wtorkowego zgromadzenia, członkowie Sejmowej Komisji Ustawodawczej wyrazili wsparcie dla poselskiego projektu uchwały o utworzeniu Komisji Śledczej. Celem tej komisji będzie zbadanie legalności, prawidłowości oraz motywów działań podjętych w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Polsce w roku 2020, które odbyły się w formie głosowania korespondencyjnego. W poprzednim etapie procedury, posłowie zatwierdzili cztery poprawki zgłoszone przez klub KO, które dotyczyły zakresu podmiotowego i przedmiotowego działania proponowanej komisji śledczej.

Wojciech Odrowąż-Sypniewski, reprezentujący Biuro Analiz Sejmowych, wyjaśnił, że według propozycji projektu, zakres podmiotowy nowo tworzonej komisji śledczej obejmie działania Sejmu IX kadencji i powiązanych z nim organów. Te działania były związane z rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o specjalnych instrumentach wsparcia w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Odrowąż-Sypniewski zauważył jednak, że „kontrola sejmowa nie uwzględnia możliwości prowadzenia czynności autokontrolnych skierowanych na wcześniejszą działalność izby”. W związku z tym stwierdził, że można mieć pewne wątpliwości co do tego, czy Sejm ma prawo zlecić nowej komisji śledczej badanie działań poprzednich kadencji Sejmu oraz czy może ona badać działania marszałka Sejmu, prezydium Sejmu i konwentu seniorów.