Ewa Krajewska, specjalistka od farmacji, obejmuje stanowisko ministra zdrowia w rządzie Morawieckiego

W najnowszym składzie rządu Mateusza Morawieckiego, zaprzysiężonym 27 listopada, znalazło się 18 ministrów. Większość z nich to osoby, które po raz pierwszy zdobyły szansę na pełnienie tak ważnej funkcji. Jednym z nowych twarzy na arenie politycznej jest Ewa Krajewska, która objęła resort zdrowia.

Krajewska, wcześniej piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, teraz przeszła na pozycję ministra zdrowia w gabinecie Morawieckiego. Powierzenie jej tej roli nastąpiło za kadencji Adama Niedzielskiego, który mianował ją na poprzednie stanowisko w lutym 2021 roku. Jako Główny Inspektor Farmaceutyczny, Krajewska sprawowała merytoryczny nadzór nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi we wszystkich 16 regionach Polski. Kontrolowała też wszelkie podmioty zaangażowane w obieg medykamentów.

Przed objęciem stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Krajewska służyła jako zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia od marca 2020 roku. Przez ten czas pełniła również funkcję przewodniczącej zespołu do spraw opieki farmaceutycznej, przewodniczącej zespołu do spraw dostępności tlenu medycznego oraz członka Komitetu Sterującego na wspólne zakupy w Komisji Europejskiej.

Na oficjalnej stronie rządu można znaleźć informacje o tym, że Ewa Krajewska posiada obszerną wiedzę z zakresu mechanizmów rynku lekowego. Ta wiedza obejmuje aspekty związane z aptekami, szpitalami oraz Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji resortu zdrowia, który uczestniczy w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ogólnopolskiej polityki lekowej.