Mass media i związane z nimi zagrożenia

Rola mass mediów w codziennym życiu człowieka jest coraz większa Media są w dzisiejszych czasach głównym źródłem informacji. Trafiają do prawie każdego odbiorcy, który dysponuje chociażby radiem. Ich popularności niestety towarzyszy także duża krytyka, przede wszystkim na temat oferty programowej -jej jakości oraz efektów oddziaływania. W ostatnim czasie prowadzono obserwacje działania mass mediów, które pozwoliły ustalić, że
stanowią one źródło zagrożenia. Wpływają na intelektualną sferę funkcjonowania człowieka, wyzwalając bierną postawę odbiorcy, rodząc bezrefleksyjność i ograniczając twórcze nastawienie do świata.

Powodują problemy zdrowotne, zwłaszcza w przypadku niekontrolowanego korzystania z komputera i oglądania telewizji (obniżenie sprawności ruchowej, wady wzroku i postawy, problemy psychiczne wynikające z uzależnienia). Rozluźniają więzi międzyludzkie, prowadząc w skrajnych przypadkach do całkowitej izolacji. Dają iluzję uczestnictwa i możliwość
przeżywania zastępczego, bez ponoszenia skutków podejmowanych wyborów.

W różny sposób formułowane zarzuty pod adresem środków masowego przekazu można ująć najkrócej w kilku punktach:

  1. Prezentowanie rzeczywistości w krzywym zwierciadle;
  2. Manipulacja;
  3. Upowszechnianie konsumpcyjnego trybu życia;
  4. Agresja, nietolerancja, brak wrażliwości na ludzką krzywdę, wrogość wobec innych ludzi;
  5. Zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet (łatwo dostępna pornografia i zjawisko groomingu);
  6. Prasa młodzieżowa pełna ,,seksu”;
  7. Przejmowanie kontroli, funkcji wychowawczych i socjalizacyjnych.

One thought on “Mass media i związane z nimi zagrożenia

Dodaj komentarz